اینجا همیشه زمستان است...

با قطـــــــــار بیـــــا جنــــوب و/ آنجــــــــا پیــــــاده شــو /هر کجا بابـــــونه دیـدی بـو کــن /مــــــــن اونــ جـــــام

آذر 97
1 پست
آبان 97
2 پست
مهر 97
2 پست
شهریور 97
2 پست
مرداد 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
10 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
2 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
13 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
11 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
9 پست
مهر 84
7 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
2 پست
یک دختر خل گزارش می دهد!
آدم بداند هیچ چیز ندارد بهتر است تا اینکه به بهانه ی اینکه چیزی دارد خودش را سر بدواند./دولت آبادی
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !
نسیم صبا
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/ صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی
کچل خان
امروز را آنگونه که دوست داری زندگی کن ، شاید فردایی نباشد
هنر گرافی
هنر گرافی
زندگیِ من
تو ام می تونی زندگیت رو زیبا کنی
نوبرانه
من خدا را ؛در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی مهربانند..
رویاهای من ناکام نمی‌مانند....
خانه ام اَبری ست امّا؛ در خیالِ روزهای روشنم.....☀
صدایم کن...
اینجا در مورد شناخت خودم و تجربه ام با روانکاوی مینویسم