من دارم تموم می شم .. يواش يواش !!

هي كه چقدر بي قراري مي كند اين كوچه
چه بي قراري مي كند اين بغض
چه بي قراري مي كند اين دل
تمام اين سال و ماه انگار منتظر آمدن كسي باشند و ...
نيامدن !
چه بي قراري مي كند اين كوچه
تمام اين روزها پنجره ها در انتظار باران خميازه مي كشيدند و باز
فردا !
همين ديروز كفشهايم خودشان راه افتاده بودند سمت اول كوچه ، سراغ آمدنت را بگيرند

/ 1 نظر / 10 بازدید
حميدرضا

سلام. گاهی وقتها بايد رفت و با دقت اطراف رو ديد تا پيدا کرد...گاهی وقتها هم بايد صبر کرد و صبر کرد...