((( برای او که نگاهش بی نهايت عاشقانه ست !!!)))

  

                                                 

هنگامي كه از خواب بيدار مي شوم نخستين انديشه ام اين است كه : ا و را خواهم ديد .!!

و آنگاه با چه آرامشي به تماشاي افتاب زيباي در حال طلوع مي نشينم : ا و راخواهم ديد !!

 

و ان وقت براي تمام مدت روز هيچ خواسته ديگري در وجود خويش ندارم !! همه چيز در

 

اين انديشه غرق مي شود : اورا خواهم ديد !!؟؟

 

يك بار خواب ديدن تو به همه عمر مي ارزد !!

 

پس نگو ؛ نگو كه روياي دور از دسترس خوش نيست !!

 

گر چه به ظاهر جسم خسته ست

 

ولي دل دريايي ست

  تاب و توانش بيش از اين هاست

 

دوستت دارم !!

 

و تاوان آن هر چه باشد ؛ باشد

 

                         دوستت خواهم داشت بيشتر از ديروز

 

باكي ندارم از هيچ كس و همه كس

                                  كه تورا دارم عزيز !!

                                                     دوستت دارم !!!

/ 1 نظر / 2 بازدید

بابا هدايت ! بابا عاشق ! بابا روز جمعه تولدت مبارک