نمي دانم به کدام سو گام بردارم ذهنم خسته ست ...

بدترين درد اين نيست كه عشقت بميره!

بدترين درد اين نيست كه به اوني كه دوستش داري نرسي!

بدترين درد اين نيست كه عشقت بهت نارو بزنه!

بدترين درد اينه كه عاشق يكي باشي و اون ندونه!

 

  اگه داشتم تو رو دنيام يه صفاي ديگه داشت- شب عشقم واسه من حال و هواي ديگه داشت
اگه داشتم تو رو رسواي عبادت مي شدم- دلم اين خسته عاشق يه خداي ديگه داشت
اگه داشتم تو رو اون قصه نويس-واسه من يه قصه هاي ديگه داشت
مي دونم زندگي اينجوري نبود-مرد عاشق يه شبهاي ديگه داشت
اگه داشتم تو رو اون ميخونه که جاي منه-شبها اونجا جاي من يه بينواي ديگه داشت
مي گم با تو واسم، گريه ديگه گريه نبود-با تو اين زمزمه ها يه هاي هاي ديگه داشت
مي دونم پيش تو آروم مي شدم حتي اگه -قهر و نازت واسه من درد و بلاي ديگه داشت
اگه يارم مي شدي، صاحب دنيات مي شدم-فکر نکن چشمهاي تو يه آشناي ديگه داشت

/ 2 نظر / 3 بازدید

همه اونايی که نوشتی بدترين درده جز اخرين گزينه