خداوندا

اگر روزی تو از عرشت به زیر آیی

                                                 لباس فقر بپوشی

غرورت را برای نان زیر پای نامردان بیاندازی

                                        و شب آهسته و خسته

تهیدست و زبان بسته

                             به سوی خانه آیی

  زمین و آسمان را کفر می گویی... نمی گویی ؟؟ 

                                     

                                                    476-540.jpg

                                                                                   

                                                          

/ 2 نظر / 2 بازدید
رضا

به نظر تو خدا اگه ادم بود غرورشو به خاطر يه تيکه نون زير پای نامردا مينداخت ؟؟؟

رضا

ولی نوشته ی خوبی بود !