تنها بودن يه کابوس شومه ...

دلم گرفته..

دلم از اين همه گرفته...

اين همه بغض خفته...اين همه حرف نگفته..

دیگه حوصله زندگی کردن ندارم..........دارم وا میدم...

زندگی اونقدرها هم که ما فکر ميکنيم زيبا نيست... !!

چقدر دلم برای يه زندگی واقعی تنگ شده...

من از آسمان سخت نوميدم
اي دوست
نوميد نوميد !
مي داني ؟
اينجا
نباريده ديري ست ، باران
نتابيده خورشيد
نروييده ديگر نهالي
زمين پوک و خالي ست
نه از بوته ي خشک خاري پناهي
نه بکشت زاري گواه از شياري
( من از آسمان سخت نوميدم ،
آري !)
بر اين دشت خاموش
درياد داري ؟
چه گل هاي نازان پاکي
چه آزاد سروي
چه تاکي !
چه بادي ، که سرمست ...
چه بيدي ، که بي تاب
چه آهوي مستي که در بيشه ي خواب ،
چه خوابي !
بر اين دشت خاموش ، در ياد دارم
که مرغان سرود سفر ساز کردند
هوا سخت تاريک و نامهربان شد
( تو گفتي که
فريادي از دشت بر آسمان شد )
پس آن گاه ، در ياد دارم ،
خزان شد
چه گل ها که بر خاک عريان فرو ريخت !
چه گل ها که غمناک ،
برخاک !
نه از سرو ديگر نشان ماند ،
نز تاک ديگر
نه از آسمان شکوهنده ي پاک ...
ديگر من
از آسمان سخت نوميد
نوميد نوميدم
اي دوست !

/ 3 نظر / 5 بازدید
عين

این روزها معنای زندگی... نهفته در لبخند تلخ پرندگان به انسان هایی است که از اخرین تکه نانشان هم نمی گذرند!!!

رضا

محلول لوله باز کن صاف بخور دلت وا ميشه منم دلم گرفته .. خيلی .. همدرديم...

رضا

يه روز منو تو باهم دوست بوديم .. هنوزم هستيم .. ولی اون زمون تو ميفهميدی که تنها نيستی .. واقعا بايد تنهايي خیالیتو يه دختر ازت بگيره ؟ کی دوست واقعی داره که تو دنبالش میگردی ؟ دوستای کی نامرد نيستن که میخوای واسه تو هم نامرد نباشن ؟ الکی به انتظار يه معجزه نشين .. اگه به عشقت برسی همه چی درست ميشه ؟ واقعا اينطور فکر ميکنی ؟ ميفهمم چی ميکشی... آخر عشق يا جداييه يا ازدواج ! جداييش خيلی سخته .. خيلی سخت تر از اين موقعيتی که توشی ..