دلواپس ِ‌انزوای این روزهای من نشو ....!!

دلم تنگ شده .

و تنگي دل را هيچ كس نمي تواند سبك كند .

شايد يك دوست .

يا يك آشنا....

نمي دانم كدام يكي؟

 

به كه بايد دل بست؟

 

به كه شايد دل بست؟

 

سينه ها جاي محبت، همه از كينه پر است .

 

هيچكس نيست كه فرياد پر از مهر تو را ـ

 

گرم، پاسخ گويد

 

نيست يكتن كه در اين راه غم آلوده عمر ـ

 

قدمي، راه محبت پويد

 

***

از وفا نام مبر، آنكه وفا خواست کجاست؟

 

ريشه عشق، فسرد

 

واژه دوست، گريخت

 

سخن از دوست مگو، عشق كجا ؟ دوست كجاست ؟

/ 5 نظر / 3 بازدید

آخه از کجا بفهمم دلت تنگه ؟

آخه توی بيوفا شد بيای يه آف واسم بذاری ؟! يه ميل واسم بفرستی .. بعد بگو دوست کجاست...

ای مرگ ! تو از غم و اندوه زندگانی کاسته بار سنگین آنرا از دوش بر میداری ، سیه روز تیره بخت سرگردان را سرو سامان می دهی ، تو نوشداروی ماتم زدگی و نا امیدی می باشی ، دیده سرشکبار را خشک می گردانی . تو مانند مادر مهربانی هستی که بچه خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده ، نوازش می کند و می خواباند ، تو زندگانی تلخ ، زندگانی درنده نیستی که آدمیان را به سوی گمراهی کشانیده و در گرداب سهمناک پرتاب می کند ، تو هستی که بدون پروری ، فرومایگی ، خودپسندی ، چشم تنگی ، و آز آدمیزاد خندیده پرده به روی کارهای ناشایستۀ او می گسترانی. کیست که شراب شرنگ آگین تو را نچشد ؟

حميدرضا

سلام. دوست خوبم اميدوارم که اين انزوای تو تموم بشه و به شادی برسی. اين ارزوی قلبی من برای تو هستش... هيچ کس نيست که در اين تنهايی لحظه ای مرا شاد کند... به روزم...شاد باشی

حميدرضا

سلام. به روزم... اره من بد شدم....