آنگاه که عشق تورا میخواند، ......................

عشق مگرحتما باید پیداواشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن ؛ عاشق بودن

بدهد . ؟ گاه عشق گم است ؛ اما هست ؛چون نیست . عشق مگر چیست ؟ آن چه

 که پیداست ؟ نه عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست . معرفت است .عشق

از آن رو هست ؛ که نیست . پیدا نیست و حس می شود . .

 می شوراند .. منقلب می کند . به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد .!!

 می گریاند . می چزاند . می کوباند . و می دواند . دیوانه به صحرا ... !!

گاه آدم خود عشق است . بودنش عشق است . رفتن و نگاه کردنش عشق است .

 دست و قلبش عشق است . در تو عشق می جوشد بی آنکه ردش را بشناسی.

بی آنکه بدانی از کجا در تو پیدا شده . روییده . شاید نخواهی هم . شاید هم

بخواهی و ندانی . نتوانی که بدانی . عشق گاهی یاد کمرنگ معشوق است ..!

*********************

 یه اهنگ خاطره انگیز رو وبم گذاشتم ..البته این اهنگ رو شاید خیلی ها به خاطر نداشته باشن اما اونایی که قدیما برنامه کودک رو می دیدن خوب می دونن این اهنگ چه کارتونی هست .. شاید بعدا مطلبی رو در این باره نوشتم ..

راستی این اهنگ تو رو به یاد چه کارتونی می ندازه ؟

/ 5 نظر / 4 بازدید
خودم

... حنا دختری در مزرعه... . . . . . . . . . .

لیلا

سلام رضا واقعیتش نمی دونستم آپ می کنی خوشحالم خیلی خوشحالم .... زندگی چیزی نیست که لب طاغچه ی عادت از یاد من وتو برود [گل][گل][گل]

لیلا

داشتم چی می گفتم ؟[نیشخند] آهان داشتم می گفتم چقدر معنیش سخت شد می شه تو پست بعدی بیشتر توضیح بدی[گل][گل][گل]

سرباز زشت

آهنگ گذاشتن توی وبو بهم یاد می دی؟ اون ترجمه ی کتاب ژیامبر تو مال کیه؟ ممنون