من از این جا خوام رفت

                                        و  فرقی نمی کند ...

 که فانوس داشته باشم یا نه ....

                                  کسی که می گریزد از گم شدن نمی هراسد .

                              

                           خدا می داند چقدر دلم گرفته ....

                                                                                             exprmt_02.jpg

/ 3 نظر / 3 بازدید

کجايی تو رضا ؟

هر دو مون همديگرو ميشناسيم