شعرهای نا تمام
حرفهای ناگفته
نامه های ناخوانده
حسرت یک بوسه بی هوس
یک نگاه بی تمنّا
آرزوهای محال
نقشه ها ، نقش بر آب
قابهای خالی از عکس
خاطراتف بی شمار
دل پر درد
سری پر فکر و خیال
چشم پر اشک
قلب بیمار
دست لرزان
پای لغزان
لب خاموش
روح زخمی ... !
شب ، پر کابوس
روز ، پر آه و فغان
نگاه ، پر خواهش
نفس ، یک در میان
زندگی ، بی معنا
مرگ ، یک آرزو !
تنهایی ، جانکاه
خانه ، نا امن
دوست ، یک دشمن ... !
سهم من از روزگار ...
سهم من از روزگار ...
سهم من از روزگار ... !!؟؟
/ 8 نظر / 2 بازدید
مریم

سلام .

مریم

به به .

مریم

چه وبلاگی !

مریم

من از نوشته هات خوشم می اومد.

مریم

حالا اون چه عجب گفتنت ، صرفا برای این بود که یه چی بگی یا چی ؟

مریم

سهم من از روزگار خیلی چیزاس که دارم تلاش می کنم بهشون برسم. باید برسم . ( تکیه رو " ب" )

مریم

روزگار نذاشتن برامون که ......

مریم

[قهر]