ناقلان اخبار و طوطیان شکر شکن شیرین گفتار :(1)

 اورده اند که صیادی روزی شکار رفت و آهوی بیفگند و برگرفت و سوی خانه رفت. در راه خوگی با او دو چهار شد و حمله ای آورد، و مرد تیر بگشاد و بر مقتل خوگ زد،و خوگ هم در آن گرمی زخمی انداخت. و هردو برجای سرد شدند. گرگی گرسنه آنجا رسید،مرد و آهو و خوگ بدید، شاد شد و بخصب و نعمت ثقت افزود، و با خود گفت: هنگام مراقبت فرصت و روز جمع و ذخیرتست، چه اگر اهمالی نمایم از حزم و احتیاط دور باشد و بنادانی و غفلت منسوب گردم، و بمصلحت حالی و مآلی آن نزدیک تر است که امروز بازه کمان بگذرانم، و این گوشتهای تازه را در کنجی برم و برای ایام محنت و روزگار مشقت گنجی سازم. و چندانکه آغاز خوردن زه کرد گوشهای کمان بجست، در گردن گرگ افتاد، و برجای سرد شد

.
و این مثل بدان آوردم تا بدانی که حرص نمودن برجمع و ادخار نامبارکست و عاقبت وخیم دارد

 

پی نوشت :

میگن حرص آدمی تمومی نداره ! حتما شعر سعدی رو یادتونه که توی کتاب فارسی بود ؟

آن شنیدستی که در اقصای غور / بار سالاری بیافتاد از ستور ؟گفت چشم تنگ دنیا دوست را / یا قناعت پر کند یا خاک گور !!

اما واقعا آدمی باید به چیزی که داره قناعت کنه ؟اون حس زیاده طلبی رو باید چیکار کنه ؟توانایی آدمی شاید خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که به دست اورده ؛ باید به همون قناعت کنه ؟دیگه جلو نره ؟! یا به زه کمون هم فکر کنه ؟!!!

بعدا نوشت :

تصمیم همایونی بر این است که هر از چندگاهی یه سری داستان و متل های عبرت اموز هم اینجا بذارم تا شاید با خوندشون کمی عبرت بگیریم ؛باشد که مورد پسند واقع گردد !

 

/ 28 نظر / 97 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پگاه

شرمنده اصلا حس ندارم بخونمت! فردا شاید ...

پگاه

تقصیر تو نیست ها من خیلی خسته ام امشب

مریم

شاید مرز بین حرص و زیاده خواهی با آینده نگری باریکه ؟؟ [خرخون] برا همین تا یه قدم اشتباه برداریم ، بیراه می ریم . میریم سمت حرص ؟!

ziziB

ای بابا شما چرا اپ نمی کنی ؟ من منتظر اول شدنم[متفکر][نیشخند]

چراغی در افق

واه واه واه به حق چیزای ندیده و نشنیده " تصمیم همایونی "!!!!! مردم چه واسه خودشون کلاس میذارن

چراغی در افق

خب قناعتم تا یه جایی خوبه ، زیاده طلبی هم تا یه جایی خوبه . حالا اونجا کجاست ، مهمه !

چراغی در افق

" تمام غصه دلت از آنجا شروع می­شود که دلت گیر کسی می­شود. " یک جمله بی ربط با نوع وبلاگت ! حداقل چهارتا چیز بنویس که با جملت همخونی داشته باشه ، یا یه جمله بنویس که با این چهارتا دونه پستت هماهنگی داشته باشه

خواهر طوفانی

عارف ... ؟ نه بابا ... همون خواهر طوفانیم ! [چشمک] تازه مونثم ! [مغرور]

زهرا

قناعت به معنی تلاش کردن نیست به معنی "دل نبستن " هست بیشتر...