زندگي هم هر از گاهي زيباست!!!!

روزی ديگر بی تو روزی ديگر با ياد تو گذشت

و شبی ديگر با غم تو فرا رسيد

امشب بی نهايت فاصله ميان ماست

کوهها فاصله است دشتها فاصله است راهها فاصله است شهرها فاصله است

امشب را چگونه به سپيده برسانم و فردا را چگونه سپری کنم ؟

دوريت را چگونه تحمل کنم ؟ صبر و قرارم از کف رفت!

در فراقت گريانم و در هر چشم بر هم زدن آرزوی ديدارت را دارم ....!!!

هوس کوچ به سرم زده. شايد هم هجرت. نمي دانم. ز اين بي دلي ها خسته شدم. دستانم را به دستان هيچ کس مي سپارم و درد دل مي کنم با درختان. ديوانگي هم عالمي دارد..........

/ 1 نظر / 3 بازدید
حميدرضا

سلام.کوچ از کجا ؟ می خواهی از خودت فرار بکنی ؟ تا با خودت کنار نيايی نمی تونی بری...