روياي ما به سر اومده ، حالم بده ، حالم بده..

اگر سنگ،سنگ...
اگر آدمي ،آدمي است
اگر هر کسي جز خودشنيست
اگر اين همه آشکارا بديهي است

چرا هر شب و روز، هر بار
بناچار
هزاران دليل و سند لازم است،
که ثابت کند:
تو توئي؟!

/ 1 نظر / 3 بازدید
رضا

جالب بود..