زندگی‌ همین است ...

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.
می گویند خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگررا حفظ کنند...
وقتی نزدیکتر به هم بودند گرمتر میشدند ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد!

بخاطرهمین تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ولی از سرما یخ زده میمردند...ازاینرو مجبور بودند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان منقرض شود...پس دریافتند که بهتر است باز گردند و گردهم آیند و آموختند که :


با زخم های کوچکی که همزیستی با کسان بسیار نزدیک بوجود می آورد زندگی کنند ، چون گرمای وجود دیگری مهمتر است… و این چنین توانستند زنده بمانند!

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد و آنان را تحسین نماید بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایبها و خوبیهای دیگران کنارآید 

   بدبختی این حسن را دارد که دوستان حقیقی را به ما می شناساند...

آنوره دو بالزاک

 

/ 14 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
چراغی در افق

هیچکی بدون عیب نیست ! اتفاقا اونایی که خودشونو بدون عیب و ایراد میدونن از هم پر عیب ترن

چراغی در افق

زندگی همین است ...

homa

خیلی خیلی زیباااااااااااااااااااااااااا و به جا برای این روزهای من[رویا]

homa

vibreh رو فروختید؟؟؟؟ چند؟ حلواش کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ایشششششششششششش [ابرو]

پگاه معافی

می بینی! با همه ی خارهایت دارم تحملت میکنم!! نه به خاطر خودت به این خاطر که اینجا همیشه زمستان است! [نیشخند]

پگاه معافی

میخوای دوزار فقط دوزار خلاقیت به خرج بدی و یه چیزی از خودت بنویسی ؟! باور کن ! باورکن راه دوری نمیره

مریم

بدبختی هیچ حسنی نداره . تهش هم بدبختیه . اولش و وسطش هم بدبختیه .

homa

گفتم که مناسب این "روزهای من" ه[لبخند]