....


هیچ چیز به اندازه تنهایی

غم انگیز نیست..

تنهایی

نام بیهوده ی زندگی است

 

وقتی بیداری

خسته و غمگینی

وقتی میخوابی کابوس می بینی


وقتی تنهایی

سردت می شود

انگار برف

روی استخوان شانه هایت نشسته باشد


وقتی تنهایی

به همه چیز و همه کس پناه می بری

پخش می شوی

در کوچه و خیابان

به جاهایی می روی که نباید بروی

به آدم هایی سلام می کنی که نباید


تنهایی درنگ در سنگ است

    حرف زدن از یاد آدم می رود....#رسول_یونان/ 2 نظر / 95 بازدید
masterazar

هیچ چیز به اندازه تنهایی غم انگیز نیست..

vibreha

E K.a: بدترين چيز دنيا، به هيچ عنوان رنج کشيدن يا تنهايي نيست... يک ترکيب است: تنهايي رنج کشيدن...! @masterazar