تا جنون فاصله ای نیست ....

                                                              از این جا که منم  !!!

/ 5 نظر / 2 بازدید

HOMA

خيلی خوشحال شدم وقتی خوندم کامنتتو... ممنون! از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بـــــود؟ به کجا می بری آخر ننمايی وطنـم...

HOMA

وای؟ واقعا؟ حالا می خوای چيکار کنی...؟ می ری به طرف جنون يا بر می گردی؟

مينا

من آن ستاره ام که بی طلوع گرم تو در زندگانیم خاموش گشته ام سلام آقا رضا حال شما؟ احوال شما؟ يه سری به من بزن راستی منو بلينکی ممنون می شم

مریم

اگه منو می دیدی که اینو نمی نوشتی !