در باز ُ کسی نمی زنه. ولی در بسته رو همه می زنند....!

به نام خدا

موضوع انشا’: درها برای که به صدا در می آیند (تو رو خدا ببین مثلا موضوع داده !)

 

که با این درد اگر "در" بند "در" مانند ؛ "در" مانند !

خونه ما قبلا ها زنگ نداشت ؛هر کسی می اومد دم خونه ما باید در می زد و در خونه ما با خونه همسایه همش اشتباه می شد ؛ در می زدن ما می رفتیم می دیدیم در خونه ما نیست ! و این معضلی بزرگ برای ما شده بود ؛ بعد ها که زنگ هم گذاشتیم هر کسی میاد اول در می زنه و انگار که زنگ رو ما برای دکور اونجا گذاشتیم ...

من خیلی بدم میاد وقتی در می زنن و نمی دونم کی پشت دره ! و همیشه هم بدم میاد که ازم بخوان برم در رو باز کنم ؛ و این سوال مزخرف رو از خودم بپرسم که " یعنی کی پشت دره ؟"

یک روز در خونه ما رو می زدن و من حوصله نداشتم برم ببینم کی پشت دره ؛ پیش خودم گفتم که طرف خسته میشه و میذاره میره اما زهی خیال باطل ؛ چنان با شدن و حدتی به در می کوفت که گفتم الانه پاشنه در رو از جا در میاره ! مقاومت کردم و باز هم نرفتم !  تا این که  صدای باز شدن در رو شنیدم ؛" گرازان به تک ایستادم " و رفتم تو حیاط ! دیدم یه آقایی از سر دروازه اومده توی خونه و در رو چارطاق باز کرده ؛ منو که دید با تعجب نگاهم کردو گفت ببخشید مثه این که اشتباهی اومدم؟مگه خونه فلانی نیست ؟ گفتم نه عزیز من ! خونه بغلی تشریف دارن ! و من نتیجه گرفتم که اگه دری را به صدا در اوردم و کسی جواب نداد همین طوری مثه گاو سرم را نندازم پایین و از در خونه مردم بالا برم !!

هر دری که به صدا در می اید حتما کسی پشت در هست ؛ شاید خبر بدی یا خبر خوشی اورده باشد و این بستگی به ادما دارد که با چه نیتی در را باز کنند"شادمانی همه جا پشت در است... در گشودن هنر است !"

 و ما باید  به قول ان کاندیدای محترم از همه ظرفیت این در ها استفاده کنیم !

--(بچه سیاسی ش نکن !)

 اجازه اقا ما خواستیم تنوعی به انشا’ بدهیم و چون اون اقا همش از ظرفیت؛ظرفیت استفاده میکنه و انگار چیز دیگه بلد نیست و ما هم از این کلمه خوشمان امد خواستیم به نوعی ازش استفاده کنیم !

خب حالا مزه نریز بقیه انشاتو بخون ! کجا بودیم ؟!

اقا تو میدون خواستیم بپیچیم !!( هار هار هار !)

--کوفت ! گفتم بقیه شو بخون..

بقیه نداره تموم شد ...

--خب برو بتمرگ سر جات !!

و این بود انشای ما ....

/ 51 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پگاه

خدا رو شکر به نظر هیدرا جلیلی تجربه اش کمه! یعنی شانس آوردیم ها!

پگاه

بازی بگم بگمی که در کشور راه انداخته اید رو تمام کنید! الآن دیگه عصر ظرفیت ، تورم و به هر حال است!

مریم

حالا خوبه بهار خودش سابقه ی در زدن و فرار کردن داشته ها ، با این نتیجه گیریت ![نیشخند] همیشه که پشت در کسی نیست ، گاهی در زده ، فرار کرده !

تبریکات زیاد بابت رئیس جمهور عزیز آینده مون .[گل][گل]

چراغی در افق

آفرین مریمی ! به نکته ی خوبی اشاره کردی [خرخون] به هیدرا میگم به شما هم بیست بده! دیدی رضا ، الکی مردمو گمراه میکنی . شاید پشت در کسی نباشه [نیشخند]

باز این پسره رفته غیب شده !!! [منتظر]

چراغی در افق

کجایی؟بیا درو باز کن تا نشکوندمش[گاوچران] فکر کردی میتونی در و بازنکنی[گاوچران]

محمد

چه معلم با کمالاتی داشتید خدایی