گاه در بستر خویش، پهلو به پهلوی گریه که می‌غلتم..

"

"چه آهنگ قشنگی برو عزیزم ، خدا به همرات ... "

 

...................

و می روم..

اما به درگاه نرسیده از خودم می پرسم:

کجا... ؟!

کجا را دارم؟! کجا بروم؟!

 " سید علی صالحی "

/ 0 نظر / 89 بازدید