خسته ...........................

 

 از زندگي از اين همه تكرار خسته ام

 
 از هاي و هوي كوچه و بازار خسته ام


دلگيرم از ستاره و آزرده ام ز ماه


امشب دگر ز هر كه و هر كار خسته ام


دل خسته سوي خانه تن خسته مي كشم


 آخ ... كزين حصار دل آزار خسته ام


 بيزارم از خموشي تقويم روي ميز


 وز دنگ دنگ ساعت ديوار خسته ام


 از او كه گفت يار تو هستم ولي نبود


از خود كه بي شكيبم و بي يار خسته ام


 تنها و دل گرفته و بيزار و بي اميد


 از حال من مپرس كه بسيار خسته ام

/ 8 نظر / 4 بازدید
مک

سلام خيلی خوب بود